top of page
Violet Stars

Οδηγίες  Αλλαγής System Manager  στο Πρόγραμμα  FRN

Violet Stars

Λόγω της πρόσφατης απόφασης για αλλαγή σύνδεσης του σέρβερ Ηellas-FRN από τον Αρχικό Διαχειριστή Συστήματος στον Εναλλακτικό για λόγους που ήδη έχουν δημοσιευθεί, (λεπτομέρειες στην απάντηση της Νο 68 ερώτησης στα FQAs), απαιτείται η επαναρύθμιση του προγράμματος χρήστη του FRN, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στο δίκτυο.

    Υπάρχουν δύο τρόποι για να ενεργήσει κάποιος:

          1. Να κατεβάσει το προτεινόμενο από τον Εναλλακτικό Διαχειριστή Συστήματος πρόγραμμα σε Java μορφή  και να συμπληρώσει τα στοιχεία του, ώστε μετά να ζητήσει κωδικό και να συνδεθεί στο παγκόσμιο δίκτυο FRN. Στη συνέχεια να κάνει registration  στο site  hellas-frn.net ώστε, εφόσον είναι ραδιοερασιτέχνης , να του δοθεί πρόσβαση στον Ελληνικό σέρβερ.

          2. Να τροποποιήσει κατάλληλα το μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα του Αρχικού System Manager, επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:

               Πρώτος τρόπος είναι να προσθέσετε δύο γραμμές στο FRN Client.ini αρχείο το οποίο βρίσκεται λόγω αυτόματης προεπιλογής  στη θέση  This PC> Main Disk (C:) > Program Files (x86) > FreeRadioNetwork > FRNClient. Θα το ανοίξετε με σημειωματάτιο (notepad), θα κάνετε την προσθήκη και θα το σώσετε στην ίδια θέση στο πρόγραμμα. Το κείμενο των δύο γραμμών είναι το παρακάτω:

            Δεύτερος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή FRN_Switch, η οποία αφού εγκατασταθεί και τρέξει στον υπολογιστή σας, κάνει την ίδια εγγραφή όπως ο πρώτος τρόπος χωρίς εσείς να ψάξετε και να γράφετε σε αρχείο. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το αρχικό πρόγραμμα FRN Client θα  πρέπει να κλείσει ΠΡΙΝ τροποποιήσετε το FRN .ιni με το πρόγραμμα FRN_Switch, διαφορετικά η τροποποίηση αυτή  δεν θα αποθηκευτεί μόνιμα, επειδή το αρχικό πρόγραμμα FRN Client αποθηκεύει πάντα την τρέχουσα προβολή του FRN ini αρχείου από τη μνήμη εργασίας στη μονάδα δίσκου στο τέλος κάθε προγράμματος! Αυτό σημαίνει ότι οι αλλαγές που έγιναν παράλληλα μέσω του FRN_Switch χάνονται ξανά... Οι τροποποιήσεις διαβάζονται και γίνονται αποδεκτές από το πρόγραμμα FRN  Client μόνο εάν παρατηρείτε την ακολουθία εκτέλεσης του προγράμματος.

Το συμπιεσμένο αρχείο FRN_Switch_Setup.zip το παίρνετε από ΕΔΩ.

Το αποσυμπιέζετε και μέσα στο φάκελο που σας προκύπτει βρίσκετε το  εκτελέσιμο αρχείο με το ίδιο όνομα. Δεν υπάρχει θέμα ασφαλείας για ιούς. Κάνετε την εγκατάσταση  όπου σας προτείνει το πρόγραμμα και όπως ενδεικτικά φαίνεται στις παρακάτω φωτό:

Εδώ θα πρέπει να γίνει γνωστό κάτι που έχει αφεθεί χωρίς να διευκρινιστεί και ουσιαστικά γίνεται λάθος. 

Με τον παραπάνω τρόπο και έχοντας αφήσει  το πρόγραμμα να έχει εγκαταστήσει τα αρχεία αυτόματα, βασικά όταν τρέχετε στον ίδιο υπολογιστή περισσότερες φορές το ίδιο πρόγραμμα με διαφορετικούς λογαριασμούς, τότε τα FRN Client .ini αρχεία δεν εγκαθίστανται όλα στην συνηθισμένη θέση στα αρχεία προγραμμάτων (Program Files X86) όπως φαίνεται παραπάνω, αλλά και στο LOCAL APPDATA  που θα σας είναι δύσκολο να τα βρείτε, διότι ανήκουν στα κρυφά αρχεία και χρειάζεται ειδική αναζήτηση. Αυτό γίνεται στα νεότερα λειτουργικά προγράμματα Win10/11.

Δηλαδή θα έχετε και ένα secondary .ini αρχείο το οποίο δεν γνωρίζατε ότι υπάρχει και μπορείτε να το βρείτε αν ψαξετε  στη διαδρομή  C:\Users\"your user name"\AppData\Local\VirtualStore\ProgramFiles(X86)\FreeRadioNetwork\FRN Client\Secondary.ini

Ο καλύτερος τρόπος αποφυγής τέτοιας ταλαιπωρίας είναι να έχετε εγκαταστήσει το FRN Client  απευθείαςας στον σκληρό δίσκο π.χ. να έχει την διαδρομή: C:\FRN\FRNClient

Violet Stars

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών και έχοντας επιλέξει να τρέξει το πρόγραμμα FRN_Switch  θα έχετε την εικόνα αυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ΔΕΝ την έχετε και βλέπετε ειδοποίηση σφάλματος είναι γιατί σας λείπουν κάποια αρχεία DLL  που δεν μπορούν να εκτελεστούν. Αυτό οφείλεται  στην έλλειψη των απαιτούμενων "Πακέτων αναδιανομής VC++" στα εν λόγω Windows που χρησιμοποιείτε. 

Για να λύσετε το θέμα πηγαίνετε στο φάκελο εγκατάστασης του FRN_Switch και βρείτε τα αρχεία με το όνομα vcredist. Κάνετε εγκατάσταση και το πρόβλημα αποκαθίσταται.

Διαδρομή αρχείου

C:\Program Files (x86)\FreeRadioNetwork DE\FRN_Switch

Στη συνέχεια παρατηρήστε ότι έχετε επιλογή για FRNClient  και FRNServer.

Επιλέξτε FRNClient  και πατήστε επάνω δεξιά το Search FRN Ini Files.

Όπως αντιλαμβάνεστε ο σκοπός του είναι να ψάξει και να παρουσιάσει τα .ini  αρχεία του FRN που έχετε ήδη στον υπολογιστή σας.

Violet Stars

Το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα σας παρουσιαστεί όπως στις εικόνες. Κανονικά θα σας έχει μία εγγραφή (την πρώτη) και συνήθως είναι αυτό που βρίσκει στον φάκελο με τα προγράμματα.

Εάν δεν είναι επιλεγμένο το "Deep Search", το πρόγραμμα προτιμά να πραγματοποιεί αναζήτηση στις διαδρομές μονάδας δίσκου που καθορίζονται από συγκεκριμένες μεταβλητές περιβάλλοντος του συστήματος και είναι οι σχετικές τυπικές διαδρομές στις οποίες μπορούν να βρεθούν αρχεία FRN Client Ini. 

Αντίθετα, η επιλογή Deep Search προορίζεται, για παράδειγμα, για χρήστες FRN που δεν έχουν αποθηκεύσει τον αρχικό πελάτη FRN στις τυπικές διαδρομές προγράμματος. Με το "Deep Search", η επιλεγμένη μονάδα δίσκου μπορεί να αναζητηθεί ΠΛΗΡΩΣ για αρχεία ini FRN.

Εδώ στο παράδειγμα η αναζήτηση έγινε αρχικά χωρίς το deep search και παρουσίασε μόνο την πρώτη γραμμή. Μετά επιλέχθηκε το deep search  και ξαναέκανε αναζήτηση και παρουσίασε δύο εγγραφές  διότι έψαξε παράλληλα και σε άλλα σημεία (κρυφά) του δίσκου C και βρήκε secondary .ini αρχείο.

Παρατητήστε ότι έχει τσεκαρισμένα τα αρχεία ότι ανήκουν στον Old FRN EU. (Original System Manager).

Πατήστε δεξιά στο New FRN DE  (Alternate System Manager), ώστε να μεταφερθούν οι επιλογές, όπως φαίνεται στην δεύτερη εικόνα.

Βεβαιωθείτε ξανά ότι δεν τρέχει κανένα πρόγραμμα FRN και πατήστε Save για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. 

Μετά από αυτό, το πρόγραμμα έχει πάει και έχει κάνει εγγραφές στα .ini αρχεία προκειμένου να συνεργάζονται πλέον με τον Εναλλακτικό System Manager.

Περισσότερες λεπτομέρειες από τον δημιουργό του προγράμματος FRN_Switch ΕΔΩ

Επιλέξτε στο πάνω μέρος της σελίδας την γλώσσα ανάγνωσης.

Violet Stars

Τρέξτε το πρόγραμμα του client  και πατήστε τον μεγενθυτικό φακό στο πάνω μέρος. 

Αν όλα έχουν γίνει σωστά θα σας εμφανιστούν όλοι οι σέρβερς που είναι συνδεδεμένοι  στον Εναλλακτικό System Manager. Παρατηρήστε ότι στην λίστα αυτή είναι καταχωρημένος και ο hellas-frn.ddns.net σέρβερ και από κάτω ο εφεδρικός σέρβερ hellasfrn.ddns.net. 

Σε αυτή την κατάσταση του προγράμματος αν ζητήσετε κωδικό  θα αποσταλεί το αίτημα στον  Εναλλακτικό  πλέον System Manager  και από αυτόν θα λάβετε με email τον κωδικό. Αν είχατε κωδικό πριν την 1η Μαίου 2023 και ξαναζητήσετε, πολύ πιθανόν να ξαναπάρετε τον ίδιο, μιας και ο Εναλλακτικός System Manager κρατούσε την ίδια βάση δεδομένων με τον Αρχικό.

Πατήστε σύνδεση και χρησιμοποιήστε το FRN ως μέχρι τώρα. 

Καλώς ήρθατε ξανά στην παρέα μας!....

bottom of page