top of page
Black Background

Εισαγωγή στο FRN

Το FRN είναι ένα αναλογικό δωρεάν διαδικτυακό πρόγραμμα που μπορεί να φέρει σε επικοινωνία χρήστες του ιδίου προγράμματος (κατά βάση), αλλά και με συνδυαστικό τρόπο με άλλου είδους προγράμματα διαδικτύου με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών γύρω από αντικείμενα συζήτησης που τους προκαλεί το ενδιαφέρον.

Ο ιδρυτής του freeradionetwork είναι ο Edwin, PA7FRN. Από τα τελευταία 3 γράμματα του διακριτικού του προέκυψε η ονομασία του προγράμματος που δημιουργήθηκε με την προσωπική και διαχρονική του προσπάθεια. Η έκφραση Free Radio Network  αφορά γενική έκφραση που έπρεπε να ταιριάζει με το διακριτικό του τιμής ένεκεν. Η  έκφραση Free δικαιολογείται από το ότι δεν υπάρχει περιορισμός στο να κατεβάσει και να τρέξει κάποιος το πρόγραμμα μόλις πάρει τους κωδικούς πρόσβασης. Είναι ένα γενικό εργαλείο επικοινωνίας με πολύ καλό πρόγραμμα διαχείρισης. Εξαρτάται από τον διακομιστή που είναι απαραίτητο να συνδεθεί κάποιος τι δικλείδες ασφαλείας θα βάλει και με ποιο τρόπο θα διαχειριστεί την πρόσβαση χρηστών στον διακομιστή του. Εδώ προκύπτουν οι σημαντικότατες διαφορές  μεταξύ του Hellas-FRN και κάποιων άλλων διεθνών διακομιστών που επιτρέπουν την οποιαδήποτε χρήση με οποιοδήποτε επικοινωνιακό μέσο, ακόμη και απαγορευμένο για χρήση στο διαδίκτυο.

Λόγω των επαναλαμβανόμενων πολυάριθμων αστοχιών του αρχικού διακομιστή παρακολούθησης/διαχειριστή συστήματος FRN, ανεξάρτητοι προγραμματιστές ανησυχούσαν για το μέλλον του Free Radio Network. Το 2016 ανέπτυξαν έναν εναλλακτικό διακομιστή παρακολούθησης FRN σε Java για να επιτρέψει την απρόσκοπτη λειτουργία του Free Radio Network σε περίπτωση εκ νέου αστοχιών του διαχειριστή συστήματος. Λόγω της δικής του βάσης δεδομένων, αυτός ο εναλλακτικός διαχειριστής συστήματος μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από τον αρχικό διακομιστή παρακολούθησης, ο οποίος στην ουσία αντιπροσωπεύει έναν παράλληλο κόσμο που καθιστά απαραίτητη την εκ νέου εγγραφή χρηστών και διακομιστών σε αυτό το σύστημα ειδικά για όσους έχουν αποκτήσει κωδικούς από τον Αρχικό διακομιστή παρακολούθησης FRN μετά την 1η Μαίου 2023.


Το FRN χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους χρήσης του προγράμματος. Ο απλός τρόπος είναι η χρήση ενός υπολογιστή και επικοινωνία μόνο μέσω αυτού χωρίς την εμπλοκή πομποδέκτη. Ένας άλλος ενδιαφέρων τρόπος είναι ο συνδυασμός υπολογιστή και πομποδέκτη έτσι ώστε η πληροφορία της επικοινωνίας να εκπέμπεται σε τοπικό επίπεδο και να επιτρέπει την χρήση ενός πομποδέκτη να εισέρχεται στο διαδίκτυο και να επικοινωνεί με ανταποκριτές ευρισκομένους οπουδήποτε στον κόσμο. Ο τρίτος και τελευταίος τόπος είναι η λειτουργία σε κατάσταση αλληλοεπίδρασης μεταξύ δύο προγραμμάτων στον υπολογιστή, όπου πλέον δημιουργείται η δυνατότητα της συνεργασίας παρόμοιων προγραμμάτων μεταξύ τους (πχ. Echolink με FRN, Ψηφιακά δίκτυα με FRN).

Είναι γεγονός ότι οι δυνατότητες του διαδικτύου με την συνεργασία προγραμμάτων επικοινωνιών - απομακρυσμένου ελέγχου Π/Δ, στον υπολογιστή, έχουν αλλάξει το πλαίσιο αντίληψης της έννοιας της ραδιοεπικοινωνίας σήμερα. Η ευχέρεια κατανόησης και χρήσης  τέτοιων προγραμμάτων από τους νέους χρήστες ασυρμάτων δημιουργεί διαφορετικές προοπτικές  εξέλιξης. Το αποτέλεσμα της εύκολης ως προς τον τρόπο χρήσης ενός προγράμματος, όπως είναι το FRN, αλλά και της δυσανάλογα αυξημένης, λόγω διαδικτύου, εμβέλειας ακόμη και των απλών φορητών συσκευών, δημιουργεί αυξημένο ενδιαφέρον για ενασχόληση με το αντικείμενο.

Ξεχωριστό παράλληλο τρόπο επικοινωνίας αποτελεί η χρήση του προγράμματος GRN για συσκευές Android, όπου ενεργεί ως απλός χρήστης (client) στο πρόγραμμα FRN.   (Περισσότερα στη σελίδα Downloads).

Όλοι οι παραπάνω τρόποι μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα και συνδυαστικά, οπότε η ευελιξία πρόσβασης σε ένα τέτοιο σύστημα επικοινωνιών είναι προφανής, με δεδομένο πλέον ότι το θέμα της εμβέλειας έχει επιλυθεί. 

 

Ο διακομιστής Hellas-FRN αποτελείται από 31 δωμάτια επικοινωνιών συν ένα δωμάτιο δοκιμών. Αυτά επικοινωνιακά είναι τελείως ανεξάρτητα μεταξύ τους με ξεχωριστούς κανόνες και δικλείδες ασφαλείας και χρηστικά αντιστοιχούν στα γνωστά TG (TalkGroups) άλλων δικτύων. Η σύνδεση των χρηστών γίνεται σε συγκεκριμένο δωμάτιο κάθε φορά, χωρίς χρονικό περιορισμό παραμονής, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις πρόσβασης και όχι με προσωπική  σύνδεση σε κάποιο διακριτικό χρήστη, όπως στο echolink, υπό μορφή διάσκεψης.

Επειδή αφορούν επικοινωνίες σε ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες, κατά συνέπεια είναι απαραίτητο να υπάρχει έλεγχος στην πρόσβαση σε αυτά προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα και παραβάσεις που άπτονται της νομοθεσίας περί λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου από ραδιοερασιτέχνες.

 

Η ύπαρξη και η λειτουργία μιας διαδικτυακής πύλης (gateway) σε προκαθορισμένη ραδιοερασιτεχνική συχνότητα  προϋποθέτει και την χρήση της από αδειούχους ραδιοερασιτέχνες, των οποίων η άδεια να είναι σε ισχύ.

 

Για όσους επιθυμούν την χρήση διαδικτυακής πύλης μέσω ενός συγκεκριμένου δωματίου στο FRN και συγκεκριμένα για να είναι σε θέση να κάνουν εκπομπή με αυτό, θα πρέπει να κάνουν ενεργοποίηση μέσω του registration και με προϋποθέσεις για χρηστή χρήση του φάσματος συχνοτήτων και ελάχιστο αποτύπωμα παρενόχλησης της μπάντας. 

Εδώ να τονιστεί ότι μια ραδιοπύλη απασχολεί μόνο μία συχνότητα τοπικά και ΔΕΝ μεταφέρεται ούτε η εκπομπή, αλλά ούτε και η πληροφορία επικοινωνίας σε άλλη μπάντα. (Αυστηρώς simplex).


Τα RoIP Gateways (Διαδικτυακές Πύλες ή κατά άλλους ραδιοπύλες), συνδεόμενα στο Δίκτυο FRN, δίνουν πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια σε φορητούς/κινητούς ασυρμάτους. Αυτά τοποθετούνται υποχρεωτικά σε διαφορετικές τοποθεσίες. Κάθε τι που λαμβάνεται από μία διαδικτυακή πύλη αποστέλλεται σε άλλες τέτοιες στο διαδίκτυο. Εκπέμπουν το λαμβανόμενο σήμα και καλύπτουν επικοινωνίες σε τοπικό μεν επίπεδο, αλλά σε τελείως άλλη περιοχή από αυτήν που μιλάει κάποιος σε έναν ασύρματο. Η περιορισμένη εμβέλεια λόγω χαμηλής ισχύος του Π/Δ σε μία περιοχή και η ύπαρξη μόνο μιας διαδικτυακής πύλης εντός της περιοχής εμβελείας της σε συγκεκριμένη συχνότητα, παρέχει την ευελιξία να χρησιμοποιείται μόνο μία simplex συχνότητα για πολλές απομακρυσμένες περιοχές και έτσι αποφεύγεται η όλη διαδικασία απασχόλησης πολλών συχνοτήτων για μια απλή ζεύξη δύο περιοχών για μια απλή συνομιλία. Επίσης δίνει την δυνατότητα σε ραδιοερασιτέχνες να ομιλούν με άλλους συναδέλφους τους μέσω των διαδικτυακών πυλών, αλλά χωρίς οι ίδιοι να έχουν στην κατοχή τους Π/Δ, επιλέγοντας την λειτουργία FRN Client και μέσα από ελεγχόμενο τρόπο πρόσβασης.

Οι διαδικτυακές πύλες στηρίζονται στο πρόγραμμα FRN Client (χρήστης- πελάτης FRN)  και είναι συνδεδεμένες σε έναν διακομιστή FRN. Μία ομάδα από τέτοιες πύλες αποτελούν ένα δίκτυο. Σε έναν διακομιστή μπορούν να είναι ενεργά διαφορετικά δίκτυα. Ο κάθε ραδιοερασιτέχνης μέσα στην εμβέλεια μιας διαδικτυακής πύλης μπορεί να επικοινωνεί με άλλους συναδέλφους σε μια άλλη χώρα ή πόλη, απλώς με την επιλογή του κατάλληλου δωματίου επικοινωνίας, της συχνότητας και ενός CTCSS (υπότονου). Η φραγή με υπότονο είναι υποχρεωτική πρoκειμένου ένας πομποδέκτης ως διαδικτυακή  πύλη να μην ανοίγει από θορύβους ή από ανεπιθύμητα (ίσως και κακόβουλα) σήματα και να ελαχιστοποιήσει την παρενόχληση των υπολοίπων που κάνουν ακρόαση στο ίδιο δωμάτιο επικοινωνίας ή συχνότητα.

Με το πρόγραμμα FRN Client, έναν φορητό/κινητό ασύρματο και μερικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα μπορείτε να δημιουργήσετε μία διαδικτυακή πύλη μόνος σας. Μπορείτε επίσης (εναλλακτικά) να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα με το μικρόφωνο του υπολογιστή σας για να μιλήσετε με άλλους χρήστες στο δίκτυο, χωρίς την ανάγκη ενός πομποδέκτη και για θέματα που δεν άπτονται υποχρεωτικά του ραδιοερασιτεχνισμού, μιας και δεν θα υπάρχει εκπομπή στον αέρα και έτσι το πρόγραμμα παίζει τον ρόλο του βοηθήματος για κοινωνική δικτύωση γενικότερου ενδιαφέροντος.


Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το FRN ως ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που είναι ελεύθερο για απλή κοινωνική δικτύωση και στην περίπτωση χρήσης Π/Δ χωρίς ειδικές απαιτήσεις εξοπλισμού ή κάποιας χρηματικής συνδρομής. Δεν υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες για εγκατάσταση από τον οποιονδήποτε, αλλά η  δυνατότητα τοποθέτησης αξιόπιστων δικλείδων ασφαλείας πολλαπλών μορφών και επεμβάσεων, όπου αυτές απαιτούνται για συνδυαστική χρήση Π/Δ από ραδιοερασιτέχνες, δημιουργεί το ξεχωριστό έναντι άλλων αναλογικών δικτύων  τρόπο εξασφάλισης ασφαλούς και εντός των επιτρεπομένων ορίων χρήσης. (Διευκρινήσεις-λεπτομέρειες σε άλλη σελίδα αυτού του ιστότοπου).

bottom of page