top of page
Abstract Waves

Registration

Η διαδικασία αυτή είναι μόνο για ραδιοερασιτέχνες προκειμένου να τους επιτραπεί η δυνατότητα εκπομπής  σε δωμάτια επικοινωνιών που επηρεάζουν διαδικτυακές πύλες. Οι υπόλοιποι χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση μόνο των ελεύθερων δωματίων επικοινωνίας του σέρβερ και τα οποία δεν αφορούν τον ραδιοερασιτεχνισμό.

Για τους νέους χρήστες ραδιοερασιτέχνες που θέλουν να έχουν δυνατότητας χρήσης του PTT, απαιτείται να αποσταλεί αντίγραφο της  άδειας λειτουργίας ασυρμάτου (εμπρός-πίσω) στο παρακάτω e-mail, όπου εκεί θα πρέπει να φαίνονται ονοματεπώνυμο, διακριτικό κλήσης, ημερομηνία έκδοσης και λήξης της άδειας. Η ημερομηνία γέννησης, δ/νση κατοικίας ή εναλλακτικές θέσεις ασυρμάτου δεν ενδιαφέρουν και μπορούν να καλυφθούν με κάποιο φυσικό αντικείμενο, αποκλειομένης κάθε ψηφιακής επεξεργασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητο ο ενδιαφερόμενος να είναι εγγεγραμμένος τουλάχιστον σε ένα από τα διεθνή Ρ/Ε forums ή ιστοσελίδες, προκειμένου να μην δημιουργείται αμφιβολία ταυτοπροσωπίας λόγω της κάλυψης προσωπικών στοιχείων στην άδεια.

*** Πριν ζητήσετε εγγραφή στον Hellas-FRN με τη χρήση της παρακάτω φόρμας θα πρέπει να έχετε κατεβάσει το πρόγραμμα και μέσω αυτού να έχετε πάρει κωδικό λειτουργίας του από τον system manager:  freeradionetwork.de, χρησιμοποιώντας το ίδιο email  που θα βάλετε στην φόρμα.

Αν είστε παλαιός χρήστης του Hellas-FRN που χρησιμοποιούσατε την εφαρμογή του Αρχικού System Manager  και επιθυμείτε επανασύνδεση , λόγω αλλαγής του System Manager από EU  σε DE , τίθονται υπόψη σας  οι επιλογές που έχετε σύμφωνα με τα αναφερόμενα ΕΔΩ,   ΕΔΩ   και  ΕΔΩ   (Μην τα αγνοήσετε για να μπορέσετε να μπείτε!) 

 

 


      

Purple Net

***Αυτά τα πεδία συλλέγουν και αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα στη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας  με ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας/These fields collect and store personal data in the website's database with an additional level of protection. (PII data)***

Άλλος τύπος εγγραφής/Other type of registration
Τύπος χρήσης/Type of Use
Abstract Waves

Σημαντική υπενθύμιση:

Στην περίπτωση που με την εγγραφή σας προτίθεσθε να λειτουργήσετε διαδικτυακή πύλη (internet voice gateway) να γνωρίζετε ότι  για την σύνδεση του Π/Δ με τον server Hellas-FRN  θα χρησιμοποιήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  narrow διαμόρφωση.
Οι συνάδελφοι που θα εισέρχονται με την χρήση RF σε μια διαδικτυακή πύλη υποχρεούνται να ρυθμίζουν τους Π/Δ και αυτοί σε narrow διαμόρφωση προκειμένου να έχουν την σωστή πρόσβαση, αλλά και να αποφεύγονται παρενοχλήσεις γειτονικών συχνοτήτων.

ΟΔΗΓIΕΣ ΑIΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦHΣ

Με αστερίσκο  (*) αφορά υποχρεωτικό πεδίο συμπλήρωσης.

1ο Πεδίο:
    Τύπος εγγραφής:

  • Νέος χρήστης: Εγγραφή για πρώτη φορά.

2ο Πεδίο:

     Άλλος τύπος εγγραφής:

  • Επανεργοποίηση παλαιού χρήστη: Για χρήστες που είχε λήξει η άδειά τους, άλλαξαν e-mail, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

  • Περισσότερες ενεργοποιήσεις: Ενεργοποίηση ενός ή περισσοτέρων πρόσθετων λογαριασμών του ίδιου χρήστη.

3ο Πεδίο:
    Τύπος χρήσης:

  • Μόνο PC  (Χωρίς σύνδεση Π/Δ )

  • Διαδικτυακή Πύλη  (Gateway -Διασύνδεση με  Π/Δ με κατάλληλο προσαρμογέα (interface) και τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας γύρω από θέματα  εκπομπής) 

  • Αμφίδρομος αναμεταδότης  (Crosslink μεταξύ δύο προγραμμάτων στον υπολογιστή ως προς το ακουστικό μέρος της ανταλλαγής πληροφορίας)

4ο Πεδίο:
     Διακριτικό κλήσης: Αναγράψτε το διακριτικό κλήσης με κεφαλαία γράμματα.

5ο Πεδίο:
    Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : Για περισσότερα από ένα e-mail τα διαχωρίζετε με κόμμα (,)

6ο Πεδίο:
    Σημειώσεις: Εδώ μπορείτε να γράψετε επιπλέον πληροφορίες  ή  απορίες σχετικά με την εγγραφή σας. 

7ο και 8ο Πεδίο:

Ανεβάστε τα ζητούμενα αρχεία όπως έχουν περιγραφεί παραπάνω με ξεχωριστές ενέργειες  για την εμπρός και την πίσω όψη της άδειας.  Αποδεκτά αρχεία: jpg, png, pdf ,webp. Προτιμήστε έναν από τους 2 ή 3 πρώτους τύπους αρχείων και αποφύγετε ογκώδη αρχεία. Το πολύ 1 με 1.5 ΜΒ είναι αρκετά για  ευκρίνεια σε κάθε πλευρά της άδειας.

 

Στο τέλος και εφόσον έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία πατήστε  Υποβολή.

 

Υπόψη ότι η διαδικασία ενεργοποίησης θα ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό. Ελέγξτε την δυνατότητα πρόσβασης σας σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά την υποβολή των στοιχείων σας.
 

 

Με εκτίμηση
Hellas-FRN.net
73!

bottom of page