top of page
world-map-illustration-world-map-png-6af2d202bf4f67ae7e8dcfb716b60756.png

ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ


Ο παρών ιστότοπος είναι το αποτέλεσμα συνεχούς προσπάθειας για τη βοήθεια των Ελλήνων ραδιοερασιτεχνών που τους ενδιαφέρει το αντικείμενο και ο συγκεκριμένος τρόπος επικοινωνίας, είτε αφορά τον αναλογικό τρόπο μετάδοσης, είτε την μετεξέλιξή του με ψηφιακό τρόπο, είτε και με συνδυασμό ταυτόχρονα και των δύο παραπάνω τρόπων.


 Eμπλουτίζεται συνεχώς με νέα επεξηγηματικά και τεχνικά στοιχεία προς διευκόλυνση όσων ασχολούνται με την χρήση του Free Radio Network. Δεν έχει την οποιαδήποτε σχέση με άλλα websites – blogspots, (ή και περιστασιακούς servers) που κατά περίπτωση αναφέρονται στο αντικείμενο του Free Radio Network στην Ελλάδα και εμπλέκουν PMRs, LPDs και (μετά την κοινοποίηση με τους σαφείς περιορισμούς του νόμου) στην χρήση των CBs.


Η ανάρτηση του ιστότοπου έγινε με τέτοιο τρόπο που θεωρούμε ότι  λειτουργεί επαρκώς επεξηγηματικά  για να εξυπηρετήσει τις απαιτήσεις  του μέσου όρου των ενδιαφερομένων, ως προς τη γλώσσα, το ύφος και τις έννοιες.

 

Καθίσταται σαφές ότι απευθύνεται σε συναδέλφους με βασικές γνώσεις και σχετική εμπειρία στη χρήση υπολογιστή σε σύνδεση με πομποδέκτη, καθώς και τις απαραίτητες έννοιες και αντιλήψεις που αφορούν τα ψηφιακά δίκτυα επικοινωνιών. Επομένως για κάποιον με μηδενική γνώση γύρω από το αντικείμενο, η κατάρτησή του, η εμπλοκή, η ρύθμιση και η λειτουργία, είτε ενός client , είτε μιας διαδικτυακής  πύλης, παρά την επιθυμία του, απαιτείται να καταβάλλει ο ίδιος προσπάθεια μάθησης στην αρχή ως απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση και μετά να επιχειρήσει στην εφαρμογή. Η αντίληψη ότι κάποιος, με ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ, θα του εξηγήσει τα πάντα ή κάποιος άλλος θα του τα ρυθμίσει όλα, είναι εκτός πραγματικότητας, καθόσον η αποφυγή γνώσης του αντικειμένου και η απευθείας λειτουργία (ιδίως μιας ραδιοπύλης) απαιτεί την προσωπική εμπλοκή του με τις απαραίτητες στοιχειώδεις γνώσεις.  Ότι είναι γραμμένο σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελεί την απαραίτητη πληροφόρηση γύρω από το αντικείμενο και δεν είναι μια "φιλοσοφικού περιεχομένου" φλύαρη ανάρτηση ανά αντικείμενο. Αν είναι δύσκολο για κάποιον να τα διαβάσει, θα πρέπει και να αναγνωρίσει ότι τίποτα δεν γίνεται αυτόματα από μόνο του ή ότι δεν πρόκειται κάποιος άλλος θα κάνει την δουλειά που οφείλει να κάνει ο ίδιος. 

 

Η  θεωρητική ανάλυση της συνδυαστικής χρήσης  αναλογικών και ψηφιακών δικτύων απαιτεί προσπάθεια και στην πράξη εμπλουτισμού παραπέρα γνώσεων επί του αντικειμένου για τον εμπλεκόμενο. Είναι ταυτόχρονα και μια πρόκληση  ξεχωριστής και ταυτόχρονα μοντέρνας αντίληψης και χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας με την βασική γνωστή στους περισσότερους αναλογικής χρήσης μέσων επικοινωνίας. Οποιαδήποτε καλοπροαίρετη παρατήρηση για την βελτίωσή αυτού του ιστότοπου θα αντιμετωπίζεται σοβαρά για το όσο το δυνατόν καλύτερο τελικό αποτέλεσμα.

Η επικρατούσα κατάσταση γύρω από την αναλογική επικοινωνία μέσω διαδικτύου έχει ως χρήσιμα εργαλεία το ECHOLINK  και πλέον το FRN . Υπάρχουν ομοιότητες αλλά και σοβαρές και κρίσιμες για την ασφάλεια των επικοινωνιών διαφορές οι οποίες διακρίνονται ευχερώς σε άλλα σημεία αυτού του ιστότοπου. 

Η διαπίστωση των πραγματικών διαφορών μεταξύ των δύο παραπάνω προγραμμάτων επαφίεται στην τεχνική ανησυχία όσων ραδιοερασιτεχνών ασχολούνται με τα προγράμματα διαδικτυακής επικοινωνίας.

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 38200/1136, ΦΕΚ 1969/2 Σεπ 2011 και ειδικότερα το άρθρο 15, παραγρ.6, καθώς και την απόφαση 10800/310, ΦΕΚ Β648 2013,  δίνεται η ευκαιρία σε εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών για υποστήριξη της ραδιοερασιτεχνικής δραστηριότητας με τον συνδυασμό ψηφιακής τεχνολογίας και του διαδικτύου.

Διευρύνει τον ορίζοντα απασχόλησης ραδιοερασιτεχνών με την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών, πέραν των μέχρι σήμερα καθιερωμένων, για πειραματισμό, επικοινωνία ή και σε περίπτωση ανάγκης προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.
(Αρθρο 15, παρ.6: "" Η ανταπόκριση μεταξύ των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών περιορίζεται στη μεταβίβαση και λήψη ανακοινώσεων τεχνικού περιεχομένου που σχετίζεται με δοκιμές και μετρήσεις, καθώς και σε παρατηρήσεις προσωπικού χαρακτήρα. Η φωνητική ανταπόκριση διεξάγεται σε σαφή γλώσσα. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κρυπτοφωνίας, συνθηματικών λέξεων ή οποιουδήποτε μη γνωστού κώδικα. Ωστόσο, για την υποστήριξη της ραδιοερασιτεχνικής δραστηριότητας επιτρέπεται η χρησιμοποίηση γνωστών και αναγνωρισμένων διεθνώς τεχνολογιών−κωδικοποιήσεων−διαμορφώσεων−πρωτοκόλλων (νέες ψηφιακές τεχνολογίες και εφαρμογές μετάδοσης φωνής ή/και δεδομένων όπως ενδεικτικά D−STAR, DMR κλπ) καθώς και η χρήση μέσων επικοινωνίας αναγνωρισμένων διεθνώς που σχετίζονται με το διαδίκτυο ή άλλες διασυνδεδεμένες ψηφιακές τεχνολογίες."" )

Προσοχή: Τα ανωτέρω αφορούν μόνο ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα, αποκλειομένης της εφαρμογής σε άλλους  τύπους μη ραδιοερασιτεχνικών πομποδεκτών. (πχ. PMRs, LPDs, CBs).  Με την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα FRN, είτε ως απλός Client, είτε ως Gateway , αλλά είτε και με το GRΝ για συσκευές Android, βοηθάτε στην διατήρηση, αφενός της ύπαρξης του Ελληνικού server στην διεθνή λίστα  ενεργών δικτύων FRN  για τους προφανείς λόγους,  αφετέρου στην γενική υποστήριξη της όλης προσπάθειας, ώστε να συνεχίσει αυτή να διατηρείται.

73!

Διαχειριστής Hellas-FRN

bottom of page